Wanneer Hebben Voetgangers Voorrang? Lees het hier!

Wanneer hebben voetgangers voorrang?

Sommige mensen vinden het wel eens fijn om als voetganger de weg op te gaan. De reden kan zijn omdat je het beter vindt voor het milieu, of omdat het lekker weer is en je wil graag wandelen. Denk er alleen wel aan dat je je als voetganger bewust moet zijn van de regels, want je bent erg kwetsbaar in het verkeer. Je moet de regels die betrekking hebben op voetgangers voorrang geven goed kennen!

Wanneer ben je een voetganger volgens de wet?

Je bent een weggebruiker als je als voetganger deel gaat nemen aan het verkeer, dus je bent geen bestuurder. Je maakt dan lopend deel uit van het verkeer. Je bent ook een voetganger als je loopt met je fiets in de hand of met de scooter.

Voorrangsregels voor voetgangers uitgelegd

Een voetganger moet altijd goed opletten, want niet iedereen volgt de regels die gelden voor voorrang verlenen aan voetgangers. Er gelden verschillende verkeerslichten en verkeersborden waar iedereen zich aan moet houden. Speciale borden en lichten zorgen ervoor dat jij als voetganger veilig over kunt steken bijvoorbeeld. Ook als een voetganger zich niet aan de regels houdt, kan hij of zij een boete krijgen. Is het erg druk in het verkeer? Dan moet je als voetganger extra goed opletten, en andere weggebruikers moeten ook goed op voetgangers letten. Er gebeurt namelijk erg veel om je heen en dan moet je alle regels opvolgen die gelden voor de verkeerslichten, verkeerstekens en verkeersborden voor voetgangers.

Wanneer heeft een voetganger voorrang in de praktijk?

Er gelden soms net wat andere voorrangsregels voor voetgangers dan voor bestuurders. Je moet voetgangers voorrang verlenen als ze een zebrapad oplopen of op het punt staan om er over te steken. Is er geen officiële oversteekplaats? Dan hoeft een bestuurder ook geen voorrang te geven aan een voetganger, een voetganger moet dan gewoon wachten tot de bestuurders weg zijn en de weg vrij is om veilig over te steken. Maar als een voetganger blind is of slechtziend met een blinde geleiden stok, dan geldt er een uitzondering.

Een bestuurder moet verkeer altijd voor laten gaan als hij of zij een bijzondere manoeuvre uit gaat voeren, bijvoorbeeld bij het verlaten van een parkeerplaats of uitrit. Er is een trucje om voorrang voetgangers te leren is door deze regel te onthouden: recht doorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor het afslaand verkeer. Wil jij dus afslaan en wil er net een voetganger de weg oversteken die jij in wil gaan, dan moet jij dus voorrang geven aan de voetganger(s).

Waar moet een voetganger lopen?

Weet jij waar je je als voetganger in het verkeer mag begeven? Het is van groot belang om dit te weten, dit staat beschreven in artikel 4 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Zo mogen de voetgangers niet midden op de weg lopen, hier rijden namelijk bestuurders. Meestal is er een stoep waar voetgangers dan gebruik van kunnen maken. Mocht er geen stoep zijn, dan mag je in de berm lopen en eventueel op een ander voetpad. Als dat er niet is, dan mag je een fietspad gebruiken om op te lopen als deze wel aanwezig is. Je mag eventueel ook aan de zijkant van de weg lopen. Blijf wel extra alert dat je veilig de weg op gaat en denkt aan je eigen veiligheid!