Gevaarherkenning oefenen | Oefen het bij ons! Tips & Info

Gevaarherkenning oefenen

Bij het rijden is gevaarherkenning van groot belang. Bij het CBR-examen komt dit onderdeel dan ook altijd uitgebreid aan bod. Maar wat is gevaarherkenning precies? Hiermee bedoelen wij dat jij potentieel gevaarlijke situaties op kunt merken, maar ook kunt herkennen en kunt voorspellen wat er kan gebeuren. In iedere situatie kun je anders reageren, soms is dat door te remmen, soms moet je gas loslaten en soms doe je niets. Gebruik daarom onze gevaarherkenning tips om iedere situatie goed in te kunnen schatten.

Het oefenen van gevaarherkenning

Het is een belangrijk onderwerp om de gevaarherkenning theorie goed te oefenen. Als er onderweg niets aan de hand is en je rijdt de gewone snelheid, dan is de kans groot dat je veilig kunt rijden. Als dat zo is dan hoef je niets te doen. Maar soms kan er zich toch wat anders voordoen waarbij je moet remmen bijvoorbeeld. Remmen moet je doen wanneer er direct gevaar is. Als je niet zou remmen, kan er een ongeluk gebeuren. Als je remt, dan neemt je snelheid af en soms moet je je rem ingedrukt houden en helemaal tot stilstand komen. Zo moet je altijd remmen bij een oranje of rood stoplicht. Maar er zijn ook andere gevaarherkenningspunten waarbij remmen noodzakelijk is. Je moet hierbij denken aan files, bij drempels, bij wegwerkzaamheden, als je in wordt gehaald, bij drukkere plaatsen zoals een winkelcentrum en bij scholen, als er sprake is van een wegversmalling, bij obstakels op de weg, als je niet kunt zien wat er na een bocht komt en als er kinderen of fietsen zijn in je directe omgeving.

Een ander aspect waar je aan moet denken is gas loslaten. Dit wordt gezien als een stap voor het remmen. Je bereidt je door het gas los te laten voor op de situatie om op je rem te drukken als er een gevaarlijke situaties gaat ontstaan. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een bocht, of een drempel. Je laat hierbij alvast je gas los, dit doe je ook als je een waarschuwingsbord ziet.

Proefexamens met gevaarherkenningsvragen oefenen

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op gevaarherkenning. Dankzij onze tips gaat dat zeker lukken. We hebben namelijk voorbeeld vragen met afbeeldingen en dan kun je duidelijk zien wat de vragen zijn die je op je scooter theorie examen kunt krijgen. Een afbeelding geeft een bepaalde situatie weer en dan moet je de vraag kunnen beantwoorden, een meerkeuzevraag. Je moet dan kiezen voor remmen, gas los of niets doen. Je moet bij de proefexamens met gevaarherkenningsvragen ook rekening houden met de markeringen, verkeerstekens en de verkeersregels. Je moet altijd je eigen veiligheid in acht nemen en die van de mensen in je omgeving, maar let ook op de wegcondities en op de weersomstandigheden.

Zorg ervoor dat je situaties snel kunt herkennen, want je moet in het verkeer ook op tijd kunnen reageren. Je hebt in totaal maar 8 seconden de tijd om een vraag te beantwoorden en dat is omdat je in het verkeer ook snel moet kunnen reageren. Zorg dat je er echt je aandacht bij hebt en oefen een paar keer de oefenvragen over gevaarherkenning. Hoeveel fouten je hebt, geeft jou een duidelijk beeld of je de stof kent of nog een theorie cursus moet doen.