Groene streep op de weg | Wat Moet je Weten? Regels & Info

Groene streep op de weg

In het verkeer moet je op de hoogte zijn van alle regels en moet je het antwoord weten op de vraag wat betekent een groene streep op de weg? Er zijn veel verkeersborden die je tegen gaat komen en waarvan je de betekenis moet leren tijdens de scooter theorie, maar ook de strepen op de weg hebben een bepaalde betekenis. Maar waarom staan ze er? Wat is het doel en wat is de betekenis? Hoe moet je reageren als je deze op de weg tegen gaat komen? Deze vragen worden in dit artikel beantwoord.

Groene streep op de weg betekenis

De verkeersborden hebben een belangrijke rol in het verkeer, want dat zorgt voor duidelijkheid, regels en orde. Dankzij de borden worden we op tijd gewaarschuwd en er wordt aangegeven wat iemand wel of niet mag doen. Maar er staan ook strepen op de weg. De functie van strepen is om de maximumsnelheid aan te geven, maar strepen zijn er ook om de rijbaan in stroken te verdelen. Maar wat is de groene streep op de weg? De betekenis hangt af van de witte lijnen die zich eromheen kunnen bevinden. Je hebt twee soorten strepen, je hebt een groene doorgetrokken streep op de weg en je hebt een groene streep met onderbroken lijn.

Mag je bij een groene streep op de weg inhalen?

Als we het hebben over de groene streep met onderbroken lijn dan is het een groene doorlopende lijn en daaromheen bevinden zich witte lijnen. Let op want deze zijn onderbroken! Je vindt deze dan tussen de rijstroken in en dat wil zeggen dat je er niet harder mag rijden dan 100 km/u. Als er witte lijnen staan dan geven deze aan dat je er mag inhalen. Maar je moet wel altijd kijken naar de verkeerssituatie, is het veilig? Is het verstandig om in te halen? Als je 100 km/u mag rijden dan moet je wel nagaan of dat het dan wel verantwoord is!

Groene streep met doorgetrokken lijn betekenis

Dan heb je nog de groene streep met doorgetrokken lijn. Hierbij heb je een doorlopende groene lijn met daaromheen twee witte strepen en deze lopen ook door. Net als bij de vorige geeft deze groene lijn de maximumsnelheid aan van 100 km/u. Staat er een bord met een andere maximumsnelheid, dan moet je dat bord volgen. De doorgetrokken lijn wil zeggen dat inhalen niet is toegestaan. Als rijstroken worden verdeeld met witte lijnen, dan geldt dat ook. De onderbroken lijnen zijn er om aan te geven dat je mag inhalen en doorlopende lijnen zeggen dat je niet in mag halen. Ben je daar daarom goed van bewust, dan kun je veilig aan het verkeer deelnemen. Sowieso moet je nooit in gaan halen als de situatie zich daar niet voor leent!